tessbode.nl
www.tessbode.nl
LinkedIn info@tessbode.nl


Ontwikkel - en selectieassessments

Het gebruik van assessmentinstrumenten kan heel zinvol zijn. Het geeft een inzicht in de persoon en zijn functioneren dat niet altijd zichtbaar is op een andere manier. Assessmentinstrumenten kunnen zowel voor een selectie als voor een ontwikkelingsplan worden ingezet. Het assessmentrapport staat nooit op zich. Het is maatwerk en wordt langs de lat van de praktijk gelegd om zo'n reŽel mogelijk beeld van de betrokkene neer te zetten.

Mijn ervaring is dat mensen het meestal prettig vinden om in een rapport te lezen over zichzelf. De herkenning en ontdekking van kwaliteiten en valkuilen geven vaak een positieve bevestiging van het zelfbeeld.

Assessmentinstrumenten

De volgende assessmentinstrumenten zet ik in bij trainingen en workshops of voor individuele bijeenkomsten.

 • Myers-Briggs Type Indicator (M.B.T.I.)

  Dit is een veel gebruikte online persoonlijkheidsvragenlijst, gebaseerd op de typetheorie van Jung. De 16 types geven inzicht in je eigen functioneren maar ook in het functioneren van anderen. Zeer geschikt als startpunt van een loopbaan -of coachingstraject of om binnen een team of afdeling de samenwerking te verbeteren. Uitstekend voor een nuttig dagje uit. Ervaring met huisartsenpraktijken, apothekers en advocaten -en notarissen.

 • Occupational Personality Questionnaire (OPQ)

  Deze online vragenlijst geeft inzicht in jouw voorkeursgedrag. Uit de antwoorden van de OPQ vragenlijst kan een 'profiel' afgeleid worden. Zeer geschikt voor het dieper ingaan op loopbaan -en coachingsvragen.

 • EmployabilityCheck

  Zeer pragmatisch instrument. Medewerkers krijgen inzicht in hun competenties en de bijbehorende functiemogelijkheden, zowel binnen als buiten de organisatie. Concrete vacatures worden op een systematische manier aangereikt gedurende een bepaalde periode.

 • Intalent

  In opdracht van het assessmentbureau Intalent neem ik assessments af binnen de rechterlijke macht en het openbaar ministerie. Gedurende een dag wordt middels een interview, online testen en simulaties gekeken naar de persoon in het kader van de vraag die voorligt. Hieruit volgt een uitgebreid rapport en eventueel een ontwikkelplangesprek.

Interesse? Voor meer informatie neem contact op.