tessbode.nl
www.tessbode.nl
LinkedIn info@tessbode.nl


Persoonlijk Ontwikkeling Plan

Een veelgebruikt instrument om op een concrete manier bezig te zijn met jouw toekomst en persoonlijke ontwikkeling. In deze economisch mindere tijden is het erg belangrijk je eigen koers te varen. Als jij weet wat je wil, dan kan je er ook met volle inzet naar streven dit te bereiken, hetgeen je kansen op de arbeidsmarkt, binnen of buiten jouw organisatie, zal vergroten.

Om tot een goed Persoonlijk Ontwikkel Plan te komen, kijken we naar waar jouw talenten liggen, jouw drijfveren en onder welke omstandigheden jij het beste tot jouw recht komt.

Je formuleert doelen én hoe ze te bereiken stapsgewijs. Binnen welke tijd? Wat heb je nodig om die doelen te bereiken en hoe zorg je dat je ook daadwerkelijk aan de slag gaat en blijft. Met andere woorden: een POP moet SMART zijn. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden.

Je sluit af met een presentatie over jouw POP voor een gezelschap naar jouw keuze (optioneel).

Te volgen in de vorm van

  • een workshop
  • of individueel.

De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten van ieder 3 uur en geef ik samen met Anne-Marie Schreurs, eveneens een ervaren coach en trainer. Het aantal deelnemers is maximaal 6 om de onderlinge interactie te stimuleren én voldoende individuele aandacht te kunnen geven. Locatie: Amsterdam. De volgende reeks zal plaatsvinden in juni 2012. Data volgen zo spoedig mogelijk. Kosten € 535,-- inclusief BTW.

Het individuele traject bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1½ uur; de kosten zijn afhankelijk van de opdrachtgever, particulier of bedrijfsmatig.


Info en aanmelden:
Tess Bode
Coaching & Development
Mobiel: 06 222 08 578
Email: info@tessbode.nl